STAŇ SA ZÁCHRANCOM AJ TY!

V zdravotníctve pracujeme už 25 rokov


Firma SANITKAR je spoločnosťou zaoberajúcou sa problematikou zdravotníctva, urgentnej medicíny, kurzov prvej pomoci a starostlivosťou o pacienta. V rámci našich služieb využívame bohaté skúsenosti našich partnerov a zamestnancov z iných zdravotníckych projektov.

Zázemie spoločnosti, ako aj zamestnanci pri svojej práci zúročujú zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prevádzkovania a práce v záchrannej zdravotnej službe, osobné skúsenosti zo zásahov pri ťažkých dopravných nehodách, ako aj bežných úrazoch a život ohrozujúcich situáciách, ktoré prežili na vlastnej koži.

Kurzy sa realizujú v zmysle vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. a po ich úspešnom absolvovaní je účastníkovi vystavený certifikát o absolvovaní kurzu.
schema prvej pomoci

Kurzy prvej pomoci pre vodičov

Žiadatelia o vodičské oprávnenia

 • Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v zmysle zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.
 • Pozostáva z 8 vyučovacích hodín ( každá po 45 min) zameraných na získanie základných vedomostí o poskytovaní prvej pomoci.

Naučíme Vás ako správne:
 • zhodnotiť stav postihnutej osoby, vyslobodenie a premiestnenie zranenej osoby
 • aktivovať záchranný systém a vykonať základné život zachraňujúce úkony
 • poskytnúť prvú pomoc pri poruchách vedomia, dýchania, dusení sa
 • poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách, popáleninách
 • poskytnúť prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice
 • poskytnúť prvú pomoc pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody -  zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda, záchvatové stavy ako kŕče z horúčky, epilepsia.
Kurz končí skúškou a po jej úspešnom zvládnutí vydaním certifikátu o jeho absolvovaní.

Profesionálni vodiči

 • kurz zameraný na profesionálnych vodičov, ktorí sú povinní zo zákona každých 5 rokov absolvovať preškolenie a praktický výcvik z oblasti poskytovania prvej pomoci.
 • Štruktúra kurzu, rozsah a forma sú ako u žiadateľov o vodičské oprávnenie.
sanitkar_ilustracne04

0908 112 900

Kurzy prvej pomoci pre rodičov

Tento kurz  odporúčame predovšetkým rodičom, budúcim rodičom, starým rodičom, ale aj pedagógom, vychovávateľom a všetkým, ktorí sa stretávajú prevažne s malými deťmi.

Postupy prvej pomoci u detí sa v niektorých prípadoch líšia od tých štandardných v súvislosti hlavne s anatomickými rozdielmi oproti dospelým.

Kurz formou prezentácii a ukážok, riešenia modelových situácii pri ohrození zdravia detí s možnosťou praktického nácviku s technickými pomôckami ( figuríny, počítač, obväzový materiál...)

Je zameraný na poskytnutie prvej pomoci pri:
 • poruchách vedomia,
 • poruchách dýchania, dusení sa, kŕčových stavoch,
 • najčastejších detských úrazoch.
sanitkar_ilustracne06

0908 112 900

Kurzy prvej pomoci pre firmy a organizácie

Kurzy v rámci BOZP

 • Ponúkame akreditované kurzy prvej pomoci pre zamestnancov v rámci BOZP
 • Pracovné prostredie je častým miestom úrazov a náhlych príhod, kde laická rýchla a správne poskytnutá prvá pomoc mnohokrát výrazne pomôže pri ďalšom liečebnom postupe postihnutého a tak zabezpečí jeho včasnejší návrat do pracovného procesu.
 • Kurz je zameraný na základné zásady a postupy poskytovania prevej pomoci, ale aj na riešenie špecifických naliehavých situácií v konkrétnych profesných odvetviach v rámci prvej pomoci.

Teambulding a firemné akcie

 • Spojenie príjemného s užitočným
 • Naučíte sa niečo zmysluplné o pomoci druhým pútavým a neformálnym spôsobom v rámci teambuldingu alebo firemnej akcie.
 • Realizujeme priamo vo vami zvolených priestoroch formou prezentácií a praktických ukážok
 • Tematické okruhy prispôsobíme vašim konkrétnym požiadavkám.
sanitkar_ilustracne03

0908 112 900

Workshopy a semináre o prvej pomoci pre verejnosť

Prečo ich organizujeme ?

 • Aby sa povedomie o poskytovaní prvej pomoci neustále zvyšovalo medzi širokou verejnosťou, prichádzame s ponukou prezentovať túto problematiku priamo pri vás.
 • Formou workshopov a seminárov Vám jednoducho a pútavo priblížime ako je nevyhnutné vedieť poskytnúť pomoc núdznemu.

Workshopy a semináre realizujeme

 • na rôznych spoločenských a športových podujatiach v rámci sprievodných programov,
 • vo vzdelávacích inštitúciách- MŠ, ZŠ, detské tábory a pod.

Cieľom akcií je oboznámiť vás so základnými princípmi poskytovania prvej pomoci nenútenou a prístupnou formou

Možnosť praktických ukážok riešenia modelových situácií s vyžitím technických pomôcok ( figuríny, obväzový materiál...)

Obsah a forma  akcie sa prispôsobí konkrétnym požiadavkám organizátora.

Prídeme, vysvetlíme, ukážeme kedy, kde a ako správne konať v situáciách keď rozhodujú minúty.

sanitkar_ilustracne07

0908 112 900

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc


O živote človeka často rozhodujú sekundy, preto by sme všetci mali vedieť rýchlo a správne pomôcť. Poskytnutie akejkoľvek prvej pomoci je viac ako ju neposkytnúť vôbec.

155

Je to číslo záchrannej zdravotnej služby.

Na ušetrenie cenných minút sa len pri zdravotných problémoch volá číslo 155, hovoríte priamo s operátorom záchrannej zdravotnej služby.

112

Je to číslo integrovaného záchranného systému. Použijeme ho v prípade ak potrebujeme súčasne pomoc zdravotníkov, hasičov alebo polície; (napr. dopravné nehody, úrazy na ťažko prístupných miestach, pracovné úrazy, únik škodlivých látok, požiar, bitky, ....)